Söker nya utmaningar:


Gruppchef, Enhetschef, Verksamhetschef, kontorschef

Erfarenhet från privat och kommunal verksamhet samt konsultbranschen.

Industri, Arbetsmarknad, Integration, Bemanning, Omställning, Bildning, Konsult, 

Organisationsförändring, Grupputveckling, Förhandling, Agil-projektledning, 

Förändringsledarskap, Effektiv förändringsledning, Utvecklande ledarskap, Mötesledning, Sälj.

www.linkedin.com/in/ericrynestad