Business

Verksamheter och organisationer behöver kontinuerligt utvecklas och förändras för att passa verkligheten och kundens eller företagens behov.  "Business life" handlar om utveckling av företag. Vi erbjuder er möjligheten att via föreläsning, interim eller som konsulter hjälpa er att bli ett hållbart företag och öka effektivitet och vinstmarginaler.

Vi har kunskaper inom områden så som:
Projektledning, agilt ledarskap, agil-projektledning, HR, ekonomi, organisation, förhandling, styrelsearbete, ledningsgrupp, juridik inom affärsrätt, familje juridik, arbetsmiljö, policy frågor, löner, utveckling, present och profilmaterial, förändringsprocesser, förändringsledning, krishantering, svåra samtal, mentorskap, rådgivning mm. Allt detta för att skapa ett "Business life"


Human

Dagens globala arbetsliv ställer höga krav på oss människor. Vi behöver då hjälp i bland för att komma vidare eller att bara för hitta harmoni i livet. "Human life" handlar om att hitta dig själv i ditt liv så du känner att du mår som du förtjänar.

Vi har lång erfarenhet av att coacha och leda människor i olika situationer i livet både på fritiden och på arbetsplatsen.
Det kan handla om hur man hanterar en skilsmässa, ett giftemål, ett dödsbo eller hur du som människa planerar inför ett lönesamtal eller ett utvecklingssamtal med din chef. Det kan handla om din kompetensutveckling eller att du behöver hjälp i din roll som chef.  Hur du som äger ett företag hanterar det familje juridiska frågorna. 

Vi kan erbjuda yoga, massage och mindfulness, näringslära och kurser, Smakskola- mellisskola m.m. Vi kan erbjuda träning på Gym, träningsgrupper, löpgrupper, core-pass. med personlig tränare/instruktör. Här erbjuder vi mentalträning och NLP i en livsstilsförändring och föreläsningar. Vi har kompetens för hela livscykeln och är villig att hjälpa både dig och din arbetsgivare.  Allt detta för ett hållbart arbets- och fritidsliv. Vi kallar det kort och gott för "Human life"


Human lifepngVerksamhetsområden


Organisationsfrågor

Verksamhetsutveckling, Personalfrågor/HR, Ledarskap, Agil organisation, Arbetsmarknadsfrågor, Rekrytering, Kompetensutveckling, Utvecklingssamtal, Personalutveckling, Organisationsfrågor, Ständiga förbättringar, Lean, Projekt, Projektledning, Affärsutveckling, Migrationsfrågor, Marknadsföring, Förhandling, Löneförhandling, Problemlösning, Kollektivavtal, Integrationsfrågor.

Interimsuppdrag

Verksamhetschef, Enhetschef, Utvecklingschef, Personalchef, Säljare, Butikschef, Butiksinredare, Personalfrågor/HR, Styrelse, Förändringsledning, Ledning, Problemlösning, Konfliktlösning, Förhandling. Genomlysning av verksamhet, Verksamhetsförbättring.

Juridik

Bouppteckning, Arvsrätt, Gåvobrev, Testamente, Samboavtal, Äktenskapsförord, Fullmakt, Bodelning (gifta/sambo), Uppehållstillstånd, Arbetstillstånd, Medborgarskap, Affärsrätt, Arbetsrätt, Medbestämandelagen, Arbetsmiljölagen, Förtroendemannalagen.