Business

Verksamheter och organisationer behöver kontinuerligt utvecklas och förändras för att passa verkligheten och kundens eller företagens behov.  "Business life" handlar om utveckling av företag.  Det handlar om att vara en hållbart verksamhet som ökar effektiviteten och eller vinstmarginalerna kontinuerligt. Det handlar om tydlighet både internt och externt.

I grova drag brukar det handla om:
Projektledning, agilt ledarskap, agil-projektledning, HR, ekonomi, organisation, förhandling, styrelsearbete, ledning, juridik inom affärsrätt, familje juridik, arbetsmiljö, policy frågor, löner, utveckling, present och profilmaterial, förändringsprocesser, förändringsledning, krishantering, svåra samtal, mentorskap, rådgivning mm.

Allt detta för att skapa ett "Business life"


Human

Dagens globala arbetsliv ställer höga krav på oss människor. Vi behöver då hjälp i bland för att komma vidare eller att bara för hitta harmoni i livet. "Human life" handlar om att hitta oss själva i våra liv så vi känner att vi mår som vi förtjänar.

Det handlar om att coacha och leda människor i olika situationer i livet både på fritiden och på arbetsplatsen.
Det kan handla om hur man hanterar en skilsmässa, ett giftemål, ett dödsbo eller hur vi som människor planerar inför ett lönesamtal eller ett utvecklingssamtal med vår chef. Det kan handla om vår kompetensutveckling eller att vi behöver hjälp i vår roll som chef eller anställd.  Hur vi som äger ett företag hanterar det familje juridiska frågorna. 

 Jag kallar det kort och gott för "Human life"


Human lifepng